Zwiększenie limitu

Postanowiłem zwiększyć minimalną długość rozdziałów. Nowe rozdziały będą miały nie mniej niż półtorej strony formatu A4. Możliwe, że nie jest to ostatnia zmiana wymiaru rozdziałów.

Komentarze