Postanowienie

Jako, że od pewnego czasu dochodzą mnie słuchy o zbyt krótkich rozdziałach w opowiadaniach postanowiłem dać sobie następujący warunek. Każdy nowy rozdział będzie miał długość minimalną jednej strony A4. Z czasem jak uda mi się wpasować w to postanowienie oraz opowiadania nie stracą na atrakcyjności niewykluczone, że długość minimalna nie zostanie zwiększona.

Komentarze